iamyasink

SEDANA

iamyasink Uppdaterad   
OMXSTO:SEDANA   SEDANA MEDICAL AB
SEDANA har haft flera köprekommendationer från storbankerna men inte haft den rusning som man kunde tänka sig.
I detta kurstappet berodde det på dålig kommunikation. Mer info kring denna bit finns att läsa på om. Men till det tekniska ser vi nu att nedgången har tillfälligt avtagit. Kursen har brutit sig ur en nedåt trend, jag inväntar ett åter test för position. Vi befinner oss just nu i skrivande stund i ett motståndsområde samt potentiellt reversal område i fib zonen. Kan vi återhämta detta?
Kommentera:
Blev tyvärr ingen återhämtning som jag misstänkte. Vi fick dubbeltopp i GZ området. Triggar köpsignal om vi bryter 78.20SEK.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.