Investoz

Inflation - beskattning utan lagstiftning

Investoz Mod Uppdaterad   
ECONOMICS:SEIRYY   Sweden Inflation Rate YoY
"Jag tror inte att det är en överdrift att säga att historien till stor del är en historia av inflation, vanligtvis är inflationer konstruerade av regeringar för regeringarnas vinning."

- Friedrich August von Hayek

Detta citat beskriver perfekt den situation som nu råder globalt. Blickar man genom historien har kriser gynnat de redan välbärgade och missgynnat de ekonomiskt svaga i samhället.
Arbetslösheten ökade kraftigt under pandemin både i Sverige, men också globalt. I USA sköt arbetslösheten i taket under mars månad 2020 och slog alla rekord då arbetslösheten ökade från 3,5% till 14,8% bara på en månad!


Men om man ska ta det från början, så blev pandemin startskottet på hittills två svåra år som har gått från en kris in till en annan och som har bakats samman i en enda stor kletig smörja.

Direkt efter att pandemin slog till globalt i mars 2020, har centralbankers sedelpressar gått varma för att inte riskera ett totalt sammanbrott i världsekonomin.
Som exempel har mer än en fjärdedel av alla amerikanska dollar som skapats genom historien tryckts under fjolåret. Det ser likadant ut för Sverige. Om man tittar globalt så har omkring 30 procent av alla utgivna sedlar tryckts under Coronakrisen. Se grafen nedan.

United States Money Supply M2

Sweden Money Supply M2

Råvarukris till följd av pandemin har skapat ett stort gap mellan produktion och efterfrågan vilket har lett till kraftigt ökade priser, där de mer priviligierade har kunnat matcha de priser som efterfrågats, medans de svaga har fått det ännu tuffare att möta de högre kostnaderna för väsentligheter som mat, bostäder och transporter. Stater har ägnat mer tid på att bränna kapital på paket som är tillfälliga och mer inriktade på konsumtion, istället för att fokusera på nödvändiga infrastruktursatsningar runt om i världen. De globala statsskulderna har ökat kraftigt under pandemin vilket försvårar hanteringen av nya kriser för kommande generationer i takt med att de växer sig större för varje kris.

Energikrisen som ger enorma vinster för staterna, har nu även börjat att skada medelklassen och företag, där produktionen nu påverkas både på grund av höga gas - och oljepriser, men också på grund av instabilitet på elnätet i takt med att de icke planerbara energislagen har ökat globalt, vilket ytterligare har eldat på inflationen.

Inflationskrisen är direkt skadlig för ekonomin inte bara för att den gör oss fattigare, men också att hushåll och företag tvingas att strama åt sin ekonomi, vilket hämmar den globala ekonomiska tillväxten och skickar världen i en lågkonjunktur förr eller senare. Normalt sett så skulle inflationen ha kommit i samband med de enorma åtgärder som vidtogs i samband med att världens centralbanker började trycka nya pengar, men under större delen av 2020 och 2021 så lyste inflationen med sin frånvaro.

Igår kom de nya inflationssiffrorna i USA, och man kan nu konstatera att en ny 39-års topp nåddes från juni 1982 i och med 7%. Siffror över 6.8% har tidigare visat att inflationen i snitt fortsätter öka i ytterligare 30 månader, vilket i så fall innebär att inflationen faller tillbaka under 6.80 under början på 2024. Kortast tid är registrerad under tidiga 50-talet och varade 9 månader, vilket hade inneburit att inflationen faller tillbaka redan i slutet på detta år om samma korta period upprepas.


Sverige väntas komma ut med nya siffror imorgon fredag där KPI ligger på 3.3% och KPIF på 3.6%. Jag skulle gissa på att vi kommer att se siffror kring 4% och kommande ökningar under året. Med tanke på att Sverige har tryckt procentuellt sätt lika mycket pengar som USA, så ligger Sverige efter i inflationen och bör närma sig siffror som vi just nu ser i USA under 2022. Jag tänker närmast på september 2008 på 4.4% och april 1993 på 5.2%.


Räntekrisen som troligtvis nu väntar, blir kanske nådastöten för den globala ekonomin. Bostadsmarknaden är på rekordhöga nivåer precis som börserna och räntehöjningar är ett nödvändigt ont för att hämma inflationen.
Nedan visas den amerikanska bostadsmarknadsindexet över den relativa nivån på nuvarande och framtida småhusförsäljning. En läsning över 50 indikerar en gynnsam utsikt över bostadsförsäljningen och under 50 indikerar negativa utsikter. Siffrorna är nära all time high från december 2020 och kommer troligtvis att falla under 2022 i takt med att FED höjer räntorna. Federal Reserve flaggar redan för flera räntehöjningar 2022 och har börjat trycka på stimulansbromsen, men måste samtidigt skydda ekonomin...

National Association of Home Builders (NAHB)

Deflation är som alltid efter stora kriser, slutstationen. Efter "The Great Recession" så nåddes nivån -10.70 och endast -2.10 efter finanskrisen 2009. Det återstår att se var inflationen hamnar i slutet av denna pandemi och kommande finanskris.


Avslutningsvis vill jag tacka för att du tog dig tid att läsa och uppskattar all vänlig kommunikation.

***********
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
***********
Kommentera:
De nya inflationssiffrorna från SCB för december visade som väntat 4.1% för KPIF och 3.9% för KPI. Högre livsmedelspriser och höga energipriser bidrog till ökningen. Ännu högre livsmedelspriser väntas 2022 och med stor sannolikhet ökar inflationen ytterligare för januari. Nivå analysen visar att nivåer över 3.9% har sedan 1980 befunnit sig ca 30% av tiden över denna nivå, med kortast tid på 6 månader, vilket innebär att om samma period upprepas så sjunker inflationen tidigast i juli. Snittet för perioden över 3.9 om man räknar från 1987 och framåt är 24 månader, vilket innebär att inflationen sjunker i början på 2024 om snitt tiden följs.


Det är omöjligt att fastställa hur och när inflationen faller tillbaka, men inga tecken på inflationsdämpning är i sikte, med tanke på hur situationen ser ut i världen just nu. Jag räknar som jag tidigare skrev, inflationssiffror kring 5-7 för 2022. Jag avvaktar tillsvidare till de första räntehöjningarna börjar träda i kraft och presenteras. Beroendes på hur aggressiva eller försiktiga dessa kommer att vara kommer det vara lättare att prognostisera var inflationen tar vägen. Fortsättning följer.
Kommentera:
En liten rättning av en kommentar ovan. Det ska vara "The great depression" och inget annat.

Vidare vill jag preliminärt ha 2024, som inflationen faller tillbaka. Genomsnittstiden pekar både för SEIRYY och USIRYY att inflationen över förra månadens nivå, faller tillbaka våren-sommaren 2024.

SEIRYY

USIRYY

Jag har svårt att se hur centralbankerna ska lösa inflationsproblematiken. Snarare pekar allt mot ytterligare en kraftig börs korrigering, där centralbankerna på nytt behöver ingripa för att undvika total haveri, vilket eldar på inflationen vidare. Det får bli min gissning. Genomsnittet av tiden är den bästa vågskålen, enligt mig, för att på ett ungefär förhålla sig till när man kan förvänta sig en vändning. Den är aldrig precis, men tillräckligt för en snabb bedömning framåt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.