OMXSTO:SENS   SENSYS GATSO GROUP AB
Sensy möter upp intressanta zoner nu på nedsidan, men lägg märke till ATRen och så håll riskhanteringen!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.