OMXSTO:SENS   SENSYS GATSO GROUP AB
Enda problemet med denna setupen jag ser är att opozing GoldenZone vart respekterad vilket kan betyda att Algos kommer korta denna tills de når deras target ( mer än 50% - från dagens nivå). Därmed bör man ha en tight SL. Annars så har vi en stor uppsida med bra RR.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.