ivan.swe

Sensy G

Kort
ivan.swe Uppdaterad   
OMXSTO:SENS   None
Kan detta vara en möjlig första kurs mål
Kommentera:
1.966 där två motstånd korsas . Tack för kommentar !
Med vänlig hälsning
Ivan
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.