AMEX:SENS   Senseonics Holdings, Inc.
Sens verkar skapa en stor Bullflag?? kan innebära uppgång om den inte faller under trendtaket.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.