CIMP72

Smart Eye - Triangelformation

Lång
OMXSTO:SEYE   SMART EYE AB
Smart Eye har en ny triangelformation. Smart Eye är ett mycket intressant bolag som har fått till lite nya samarbetspartners så som VI Grade mm.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.