OMXSTO:SEYE   SMART EYE AB
Stora aktörer har tagit position i Smart Eye och vi har fått stark uppgång ifrån zonen. Även RSI har mycket kvar att ge oss i vecko grafen.

58-64 kronor är en stark stödzon för Smart eye , håller denna så är analysen fortsatt aktiv.
107-118 kronor är min målkurs för denna swing och även en starkre motståndszon.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.