Luspank

Stillfront uppdatering

Lång
OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Traden är intakt men det har inte gått så snabbt man hoppas på men så länge som den fortsätter att sega sig upp så hoppas jag på rycket upp, säljer gör jag när den vänder ner.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.