Luspank

Stillfront uppdatering

Lång
OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Traden är intakt men det har inte gått så snabbt man hoppas på men så länge som den fortsätter att sega sig upp så hoppas jag på rycket upp , säljer gör jag när den vänder ner .

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.