OMXSTO:SHB_A   SVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
Rusar mot MA200. Riktigt intressant att bevaka då handelsbanken har varit en lagger.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.