SMARTBMONEY

SHB SEEMS TO BE IN BIG TROBULE

Lång
OMXSTO:SHB_B   SVENSKA HANDELSBANKEN SER. B
Now the finance stock i stelling os something we really dont know yet ....

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.