AktieAI

Silver - Dagdiagram

Lång
AktieAI Uppdaterad   
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Det här är en teknisk analys på Silver i dagdiagrammet.

Allt är förklarat i själva diagrammet. Se den tidigare tekniska analysen som är länkad längst ned då storyn är samma. Dock har jag uppdaterad vissa nivåer samt den fallande kanalen eftersom ett diagram är en levande entitet och förändras hela tiden.

Viktiga stöd och motståndsnivåer är utritade liksom viktiga Fibonacci nivåer.

Den fallande kanalen har uppdaterats och efter utbrottet ur den ser vi en återtest av dess övre kant.

Observera också korsningen mellan EMA50 och EMA200 i båda riktningar, "Death Cross" och "Golden Cross". Nu har vi en "Golden Cross" och kursen befinner sig över EMA200. Se kursrörelsen vid den förra "Golden Cross" som ägde rum Juni 2020.

Både TA och fundamenta talar för fortsatt rörelse uppåt även om på vägen upp kommer vi att se många pullbacks och konsolideringar. Jag är fortfarande positiv till silver och tror att kursen kommer att gå upp kraftigt under kommande veckor.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

Följ mig om du vill bli varse om uppdateringar och nya analyser som jag lägger upp .

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Återtest av den tidigare motståndsnivån markerat med ett blått område är nu klar. Nu börjar den tredje impulsen på rörelsen.
Kommentera:
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.