AktieAI

Silver - Dagdiagram

Lång
AktieAI Uppdaterad   
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Det här är en teknisk analys på Silver i dagdiagrammet.

Silver har fallit ner i flera veckor i en nedstigande kanal och inuti kanalen i en fallande kil. Kursen har många gånger hittat stöd vid den nedersta gula streckade linjen.

18:e februari ser vi början på ett utbrott ur den fallande kilen samt EMA200. Igår bröt silver ut ur den fallande kanalen och idag bröt silver ut ur en motståndsnivå (den streckade gula linjen) samt den lilla stigande kanalen.

Tittar man i 4 timmars diagrammet kan man se stora volymer bakom utbrottet, som har triggats av den rådande osäkerheten på börsen, inflationen som driver priser på råvarupriser samt invasionen av Ukraina.

Jag tror att det här är bara början på rörelsen och det kommer att fortsätta upp med ett starkt momentum. När man tittar på RSI ska man inte tro att det är "överköpt". Istället se på det som ett "starkt momentum" som kommer att driva kursen högre.

Tittar man på stora brodern Guld i 15 min diagrammet, håller den på att forma en tjurflagga, redo för ett riktigt utbrott. Silver kommer att följa i dess kölvatten.

Tittar man på silver från ett högre perspektiv i veckodiagrammet ser man tydligt hur en stor tjurflagga har formats.

Jag är väldigt positiv till silver och tror att kursen kommer att gå upp kraftigt under kommande veckor.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Ett snapshot på 4 timmars diagrammet för att visa på den stigande kanalen:
Kommentera:
Det är alltid intressant och lyfta blicken till högre tidsram för att få ett bättre perspektiv. Tittar man på 8 veckors diagrammet ser vi en intressant utveckling. EMA20 har 3 gånger fungerat som stöd, efter att kursen stängde under EMA9 juni 2021.

Efter 3 test av EMA20 stängde den nuvarande candeln igår över EMA9 för första gången efter ca 9 månader. Det är en positiv signal.

Tittar man på den candle som format en "Inverted Hammer", ser vi att trenden har vänt efter det då säljarna inte orkade pressa kursen lägre.

Tittar man på helheten så formas en stor tjurflagga.
Kommentera:
Igår hade Silver också en stängning av 4 veckors candeln. Se hur kursen reagerat på EMA9 under en lång period.
Kommentera:
En uppdatering av 4 timmars snapshottet för att ändra den stigande kanalen som visades i den tidigare bilden samt extra analys av candlesticks och volym.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.