Moha020

Silver Target 20 våg 3

Lång
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Tycker att det finns potential till våg 3 i silver om vi lämnar kanalen (flaggan som vi har fått) som vi lämnar den kan vi nå 20 i våg 3 och 23-26 i våg 5
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.