Linus3230

Sinch - 100% Uppsida

Lång
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Sinch ser mycket inressant ut, banker har fyllt sina positioner på 3M demand och jag förväntar mig uppgång till 1W supply, det är cirka 100% uppsida. Det är viktigt att vi inte bryter den blåa stödzonen , i så fall blir hela analysen invalid. Om inte , så förväntar jag mig uppgång till röd zon.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.