Linus3230

Sinch - 100% Uppsida

Lång
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Sinch ser mycket inressant ut, banker har fyllt sina positioner på 3M demand och jag förväntar mig uppgång till 1W supply, det är cirka 100% uppsida. Det är viktigt att vi inte bryter den blåa stödzonen , i så fall blir hela analysen invalid. Om inte , så förväntar jag mig uppgång till röd zon.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.