OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Sinch forsätter sin negativa trend och förra veckan när börsklimatet har varit som värst orkade inte kursen hålla 120kr som var det stöd där vi konsoliderade.
Ser inget positivt i trenden och som jag tidigare kommunicerat kommer vi se lite mer nedgång iaf mot 100kr. Som jag alltid sagt agerar heltal oftast som psykologiska nivåer. Och i SINCH's fall är det viktigt att 100kr håller.
Håller inte det siktar jag på EMA 200 i veckografen som vi närmar oss emot. Att ha i åtanke är att EMA 20 agerat som ett dynamiskt motstånd, etablerar vi oss ovan den kan vi få en kortsiktig positiv trend.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.