RobinI

Stödzon in Sinch

Lång
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Vi har kommit till min första target på Sinch, med en tight SL under blå boxen så kan vi täcka gapet längre upp på cirak 38% uppsida
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.