SUPERINVESTIL18

Sinch - 70% uppsida

Lång
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Jag hoppas se att vi studsar upp ganska omgående ur stödzonen vi befinner oss i och därmed skapar en dubbelbotten.

Det jag vill se är att vi håller oss ovanför 58kr för att, inom Stödzon 1, vända om och röra oss uppåt. Bryter vi under 58 kr lär vi se ca 48kr, men det är ett mindre troligt alternativ enligt mig.

Alltså är det för mig intressant med en position vid vändning. Stoploss skulle kunna sitta vid brott av 58 kr exempelvis.

Target är uppsida på ca 70% åtminstone!
Primär target: 116 kr
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.