Gyllenhammar

Möjlig botten nådd av Sivers

Lång
OMXSTO:SIVE   SIVERS SEMICONDUCTORS AB
Möjlig entrypoint för en liten swingtrade i Sivers. Studsat upp från 20-21kr nivån tre tidigare gånger.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.