iamyasink

SIVERS SEMICONDUCTORS AB

OMXSTO:SIVE   SIVERS SEMICONDUCTORS AB
Halloj traders.
Sivers semiconductors närmar sig en HVN (hög volym nod).
Önskar vilja se att vi etablerar och här och bygger volym.

Håller inte denna kritiska nivån finns risken att vi ser 4-5kr.
Tekniska indikatorerna visar att vi har fortsatt negativ momentum negativa volymer samt en fortsatt nedåt trend.

Gilla 👍 och följ ❤️ för att följa analyser. Önska gärna analyser i kommentars fältet :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.