jan9011

SJR

Lång
OMXSTO:SJR_B   None
SJR, en aktie som tagit mycket stryk. Börjar bottna ur enl. indikatorer, Håller utkik efter omslag och ökad volym.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.