Luspank

SJR

Lång
OMXSTO:SJR_B   None
Tar en position i SJR som tenderar att göra en lokal botten.