SMARTBMONEY

skånska dags för mega rekyl delux

Kort
OMXSTO:SKA_B   SKANSKA AB SER. B
Har inegn anning vad som kommer ske här men ner ska vi... sknkasa riktigt bra kortings kandidat på dessa nivåer

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.