OMXSTO:SKA_B   SKANSKA AB SER. B
Skanska utmanar 190-nivå? Kanske efter rekyl vid 190 även utmana 200?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.