OMXSTO:SKF_B   SKF, AB SER. B
SKF inne i en fallande kanal med lägre toppar och bottnar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.