deleted_account

SKF B

Kort
deleted_account Uppdaterad   
OMXSTO:SKF_B   SKF, AB SER. B
The descending triangle is recognized primarily in downtrends and is often thought of as a bearish signal.
ja så är det, men det går också att rita en symmetrisk triangel som indikerar att inget kommer att hända
innan kursen bryter ut.
Kommentera:
Den gick upp idag, mera kulor.
Kommentera:
cykliskt, vissa tror på sälj av defensiva och köpa cykliska aktier (som skf) för det kommer en uppgång snart.ett helt lager med kulor som söker nya ägare. /end
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.