Erikramberg

SKF hittar stöd i botten av trendkanal

Lång
OMXSTO:SKF_B   SKF, AB SER. B
SKF har hittat stöd i en tydlig trendkanal som även agerat motstånd tidigare (2015). Viktig nivå för SKF och om index tillåter borde vi se en studs upp till taket i kanalen. En trade med en R/R på 5.29, värt ett försök enligt mig!

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.