Erikramberg

SKF hittar stöd i botten av trendkanal

Lång
OMXSTO:SKF_B   SKF, AB SER. B
SKF har hittat stöd i en tydlig trendkanal som även agerat motstånd tidigare (2015). Viktig nivå för SKF och om index tillåter borde vi se en studs upp till taket i kanalen. En trade med en R/R på 5.29, värt ett försök enligt mig!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.