OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
Ökar med 33% med förhoppning om fortsatt nordlig riktning.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.