Emilhavsjo

skistar divergens

Lång
OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
kortsiktigt översåld men långsiktig uptrend,
MACD och Stochastic visar divergens
RR2
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.