Luspank

Sålde halva min position i skistar

Kort
OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
Misstänker att Skistar ska ner en bit, men jag kommer tillbaka när vindarna vänder.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.