OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
Skistar tog stryk vid rapport Går in i säsong så möjligtvis kommer investerare in av den anledningen. Håller koll på volym.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.