Luspank

Skistar befinner sig vid intressanta nivåer.

Lång
OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
Skistar är i närheten av sin undre och övre trendlinje, och har skapat en större kilformation frågan är nu, skall den bryta på upp eller ner? Min röst lägger jag på upp .

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.