Luspank

Skistar

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
Skistar ökar både omsättning och vinst. Nu vänder den på stöd runt 200:-, funderar på att öka min position ytterligare, fastnar kursen den under de röda (200) blir min syn den omvända.
Handel aktiv:
Minskade idag min position med 50%, vid 249,5.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.