WolfofFalkenberg

SM Energy Company Swing

Lång
WolfofFalkenberg Uppdaterad   
NYSE:SM   SM Energy Company
Under en längre tidsperiod har SM konsoliderat i en stigande rätvinklig triangel vilket vi nu brutit ut ur. Innan detta har SM varit i en stark upptrend. Under denna björnmarknaden har SM visat bra relativ styrka. I samband med att SM befinner sig i rätt sektor ser det väldigt positivt ut. Under de sista dagarna har vi fått ett re-test där vi ser ökad volym över genomsnittet.
Kommentera:
Ned-brott
Kommentera:
Nådde target tillslut efter många om och men.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.