WolfofFalkenberg

SM Energy Company Swing

Lång
NYSE:SM   SM Energy Company
Under en längre tidsperiod har SM konsoliderat i en stigande rätvinklig triangel vilket vi nu brutit ut ur. Innan detta har SM varit i en stark upptrend. Under denna björnmarknaden har SM visat bra relativ styrka. I samband med att SM befinner sig i rätt sektor ser det väldigt positivt ut. Under de sista dagarna har vi fått ett re-test där vi ser ökad volym över genomsnittet.
Kommentera: Ned-brott
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.