NGM:SMOL   SMOLTEK
Smoltek är ett pionjärt och innovativt företag som sysslar med kolnanoteknik. Deras innovation är till för att lösa avancerade materialtekniska problem. "Genom att vara banbrytande inom kolnanoteknik tänjer vi bokstavligen på gränserna för den aldrig sinande miniatyriseringen av mikroelektronik." Utöver deras huvudsakliga projekt tillhandahåller dem halvledare vilket har en stor efterfrågan. På deras hemsida finns en mycket bra video som beskriver hur kolnanoteknik kommer förändra världen. Jag kan tyvärr inte publicera länkar ännu men gå gärna in på deras hemsida.

Det finns gott om insiderhandel i Smoltek. Företaget har dessutom på sistone fått ny VD osv vilket förespråkar för en snabbare utveckling i bolaget.

Tekniskt sett är aktien nyligen börsnoterad (2018). Efter noteringen fick vi en cup and handle där kursen sköts upp till himlen. Sedan fick vi en större pullback innan vi försökte på att testa ATH vilket kursen misslyckades med. Därefter sjönk kursen ner runt alla tiders lägsta där vi konsoliderade ett litet tag innan vi bröt ut ur nerkilen i samband med en positiv nyhet. Överlag ser jag aktiens rörelse som en Elliot Wave WXY med initiala abc vågor. Detta förespråkar då att vi borde få en positiv utveckling i bolaget nu. Detta stämmer också överens med en IPO's typiska rörelser. (Veckografen)

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.