WolfofFalkenberg

Smoltek 1D

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
NGM:SMOL   SMOLTEK
Här är en 1 dagars vy på Smoltek som jag nyss gjorde en analys på i veckografen. I nuläget har vi brutit ur denna nedtrend och därefter har vi bildat en triangel. Sma 20 har dessutom hunnit ifatt kursen vilket är mycket positivt. Sedan har vi brutit ut ur triangeln även om aktien sedan såldes ner under motståndet igen. Förhoppningsvis rör vi oss över motståndet igen med signifikant volym. Bryter vi ned från stödet i triangeln och rör oss under Sma20 faller min analys.
Handel aktiv:
Utbrott
Trade stängt: Stopp nått

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.