eIIiotm

väldigt viktig nivå i snap

NYSE:SNAP   Snap Inc.
som jag skrev i titeln så är detta en väldigt viktig nivå, skulle detta starka stöd hålla så tror jag vi kan se en fin uppgång, håller den inte så är det godnatt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.