OMXSTO:SNM   SHAMARAN PETROLEUM CORP
KATASTROF OM EDSSA NIVÅR bryts. Det kan bli riktigt jobbigt för långa

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.