Luspank

Sobi uppdatering.

Lång
OMXSTO:SOBI   SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
Traden är intakt. Senast ökade jag vid lila strecket, den fick en sättning när nyheter släpptes angående konkurrentens godkännande av sin produkt, jag är sugen på att öka om vi får stängning över blå linje(veckostöd). Säljer om den inte orkar vidare upp .

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.