GodDamnSki

SOBI - Bullish - Upp minst 25%?

Lång
OMXSTO:SOBI   SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
Potentiell bullish reversal:
- Sannolikt stöd av weekly MA 200 ( vit linje)
- Eventuellt stöd av parallell uppgående kanal
- Kanalens botten harmoniserar med stark fib-nivå
- Dagens nivåer ligger även i nivå med gamla bottnar samt toppar från april 19- december 19
- Översåld RSI på 1d, 4h, 1h
- Viss bullish RSI divergens
- Samtliga riktkurser ligger långt över dagens nivåer

Sammanfattningsvis tror jag att vi minst ska nå en nivå motsvarande 200 SEK , dvs ca 25% över dagens nivåer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.