Grafkollen

Sobi har vänt vid stöd

Lång
OMXSTO:SOBI   SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
Sobi har under en tid haft det tufft och fallit tillbaka till ett tidigare stöd. Kursen har konsoliderat och bröt förra veckan upp ur konsolideringen. Grafen är på veckobasis så en långsiktig analys.

Kommentarer