Investoz

Soltech Energy - jakten på ett botten

Kort
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:SOLT   SOLTECH ENERGY SWEDEN AB
December - Januari var en mycket stark månad för de allra flesta bolag, i synnerhet för de gröna energibolagen. Det gällde i allra högsta grad även Soltech Energy. Men även i detta värdepapper så fångades en stor volym vid toppen. Det har varit en boom av nya investerare som har tillkommit under senare delen av förra året och ökningen har fortsatt även i år.
Den 8:e januari noterades handelsvolymen 73 % över snittvolymen, vilket är enormt! Stor handelsvolym är givetvis relativt. Vad som är stor handelsvolym för ett mindre bolag kan inte jämföras med en stor handelsvolym som för ett större bolag, som t ex Ericsson . Men generellt, så anses stor handelsvolym vara 25 % större än 10 eller 20 dagars genomsnittsvolym.

Volymen har drastiskt sjunkit från slutet på januari till mitten av februari, där iver och entusiasm har nu ersatts av rädsla och frustration. Det är oerhört påfrestande och frustrerande som köpare att hamna i dåliga positioner, speciellt om man är ny och oerfaren. I Soltech Energys fall fastnade stor volym med ett inköp mellan 38 kr - 44 kr och en värdeminskning för 70 % av dessa nya investerare, mellan -26 % till -43 % om de behållit sina positioner fram till idag. Genomsnittsminuset ligger på -33 %.
Den senaste tidens volym har varit betydligt lägre och lyst mestadels rött, vilket tyder på att nedgången kommer att pågå ett längre tag till.

Det råder ingen tvekan om att aktien redan nu är undervärderad och den negativa masspsykologin har dragit ner priset till väldigt attraktiva nivåer. Det nyligen utannonserade förvärvet som kom i början på mars är det största Soltech hittills genomfört och innebär nu att Soltech ökar sina intäkter med nästan 37 % bara genom förvärvet. Förvärvet innebär också att Soltech kraftigt breddar sitt erbjudande med ett fokus på solenergi, ladd- och lagringsinfrastruktur, vilket är ett riktigt värdeskapande förvärv.

Stödet från början på december testades igår, men en positiv utveckling idag. Men, med tanke på den negativa utveckling, så tror jag även att 25 kr knäcks de närmaste veckorna. Om så sker, så kommer aktien hitta stöd vid nästa stora handelsvolym som ligger vid ca 21 kr . Jag förväntar mig först att genomsnittsvolymen sjunker till strax under 200 k, innan jag tror på ett trendbrott och en start för nya högre kurser.

Preliminärt, så räknar jag med nya bottennoteringar perioden 12:e maj - 8:e juni.

==================================================== ==================================================== ====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
==================================================== ==================================================== ====================================================
Kommentera: En liten korrigering kring kommentaren: "Den 8:e januari noterades handelsvolymen 73 % över snittvolymen..."
En 2:a missades framför, dvs 273% större än snittvolymen skulle det stå.
Kommentera: 15:e juni blev den nya bottennoteringen och skillnaden mellan pris och tid blev följande:

Tid: "Preliminärt, så räknar jag med nya bottennoteringar perioden 12:e maj - 8:e juni"
Resultat: 15:e juni (5 handelsdagar efter den slutliga preliminära tiden 8:e juni)

Pris: Planerad inköpspris 21.44
Resultat: Bottennoteringen från 15:e blev 21.98 en diff på 0.54 kr

Förväntar mig framöver att priset börjar söka sig mot POC 38kr.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.