RealMaddeee

SOZAP update

Lång
OMXSTO:SOZAP   SOZAP AB
Sozap bildar en bull-triangel. RSI har ej gått under 50 på 4H grafen vilket är starkt positiv. MACD är fortsatt köpsignal. Ichimoku visar köpsignal.

Jag är bull.

Inget köprek.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.