RealMaddeee

SOZAP update

Lång
OMXSTO:SOZAP   SOZAP AB
Sozap bildar en bull-triangel. RSI har ej gått under 50 på 4H grafen vilket är starkt positiv. MACD är fortsatt köpsignal. Ichimoku visar köpsignal.

Jag är bull.

Inget köprek.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.