Stocklund_

Analys i SOZAP

Lång
OMXSTO:SOZAP   SOZAP AB
En kort och enkel analys i SOZAP då det inte finns super mycket att utgå ifrån eftersom den inte funnits på marknaden så länge.
Men som ni ser så är aktien nu på 0.618 linjen i fibonacci vilket oftast är den starkaste linjen för en vändning.
Vi ser även att aktien är i en tydlig upptrend med högre bottnar och högre toppar och jag tror att den har precis skapat en ny högre botten.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.