NYSE:SPCE   Virgin Galactic Holdings, Inc
Virgin Galactic Holding har varit i en större nedtrend ett tag. Nu har vi brutit ur med otroligt stor volym. Kursen är dock uppe 30% redan. Kan vi fortsätta upp till MA100? Eller kommer vi återtesta?
Kommentera: Återtest
Kommentera: Studs upp på 15%
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.