ricksignal

massiv bull flaffa i spec

OMXSTO:SPEC   SPECTRACURE AB
väntar på en botten i fabruari el mars samt våg ner för att slutföra våg 4(c) sen efter påbörjas våg 5 i spectracure

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.