CIMP72

Elliott Wave på SPEONE

OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Elliott Wave på SPEONE undra om den är påväg ner eller upp!? Det kan vara en 1 - 2 - 3 formation med 1 - 5 på 1:an och 2:an. Då kan man undra vad händer med 3:an?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.