CIMP72

SpectrumOne AB verkar vara på ordentlig uppgång

Kort
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
SpectrumOne AB verkar vara på ordentlig uppgång. Intressanta vågformationer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.