Grahnen

Tankar kring Spectrumone

OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Första gången jag använder Elliott wave , men ett möjligt senario kanske?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.