Finanssocionomen

En ökning på 60-80 % förutspås inom 10 dagar :)

Lång
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
En het aktie som många pratar om, kommande dagar lär kursen pendla mellan 2,0-17,0. Redan nästa vecka är jag positiv till aktien, självklart är det inte att föredra när någon förutspår förrän trenden har vänt men jag vågar ändå dela min analys :)
Jag tror att vi lär se värdering på över 3 kronor under kommande två veckor :)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.